Viglacera
Hệ thống phân phối Viglacera Việt Nam Địa chỉ: Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: (024) 665 222 34 - Hotline : 0979 967 686 Email : banhanganhung@gmail.com - website:

Bảng báo giá Gạch ốp lát Viglacera

Việt Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2024 Hệ thống phân phối Viglacera Việt Nam cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của Viglacera Việt Nam. Sau đây Viglacera Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Gạch ốp lát Viglacera mới nhất được chúng tôi cập nhật vào ngày 25 tháng 7 năm 2024 .
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Gạch ốp viền Viglacera M6908 M6908 đ01đGạch ốp viền Viglacera M6908
2Gạch ốp viền Viglacera M6902 M6902 đ01đGạch ốp viền Viglacera M6902
3Gạch ốp viền Viglacera M6900 M6900 đ01đGạch ốp viền Viglacera M6900
4Gạch lát nền Viglacera UB304 (30x30cm) UB304 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera UB304 (30x30cm)
5Gạch lát nền Viglacera UB302 (30x30cm) UB302 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera UB302 (30x30cm)
6Gạch lát nền Viglacera UM306 (30x30cm) UM306 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera UM306 (30x30cm)
7Gạch lát nền Viglacera UM304 (30x30cm) UM304 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera UM304 (30x30cm)
8Gạch lát nền Viglacera UM302 (30x30cm) UM302 135,000đ01135,000đGạch lát nền Viglacera UM302 (30x30cm)
9Gạch lát nền Viglacera KS3676 (30x30cm) KS3676 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera KS3676 (30x30cm)
10Gạch lát nền Viglacera KS3674 (30x30cm) KS3674 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera KS3674 (30x30cm)
11Gạch lát nền Viglacera KS3672 (30x30cm) KS3672 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera KS3672 (30x30cm)
12Gạch lát nền Viglacera KS3634 (30x30cm) KS3634 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera KS3634 (30x30cm)
13Gạch lát nền Viglacera KS3632 (30x30cm) KS3632 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera KS3632 (30x30cm)
14Gạch lát nền Viglacera N321 (30x30cm) N321 đ01đGạch lát nền Viglacera N321 (30x30cm)
15Gạch lát nền Viglacera N320 (30x30cm) N320 đ01đGạch lát nền Viglacera N320 (30x30cm)
16Gạch lát nền Viglacera N319 (30x30cm) N319 đ01đGạch lát nền Viglacera N319 (30x30cm)
17Gạch lát nền Viglacera N318 (30x30cm) N318 đ01đGạch lát nền Viglacera N318 (30x30cm)
18Gạch lát nền Viglacera GF303 (30x30cm) GF303 đ01đGạch lát nền Viglacera GF303 (30x30cm)
19Gạch lát nền Viglacera GF302 (30x30cm) GF302 125,000đ01125,000đGạch lát nền Viglacera GF302 (30x30cm)
20Gạch lát nền Viglacera GF301 (30x30cm) GF301 125,000đ01125,000đGạch lát nền Viglacera GF301 (30x30cm)
21Gạch lát nền Viglacera KS3622 (30x30cm) KS3622 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera KS3622 (30x30cm)
22Gạch lát nền Viglacera KS3602 (30x30cm) KS3602 150,000đ01150,000đGạch lát nền Viglacera KS3602 (30x30cm)
23Gạch lát nền Viglacera N3626 (30x30cm) N3626 155,000đ01155,000đGạch lát nền Viglacera N3626 (30x30cm)
24Gạch lát nền Viglacera N3622 (30x30cm) N3622 đ01đGạch lát nền Viglacera N3622 (30x30cm)
25Gạch lát nền Viglacera N3608 (30x30cm) N3608 đ01đGạch lát nền Viglacera N3608 (30x30cm)
26Gạch lát nền Viglacera N3056 (30x30cm) N3056 110,000đ01110,000đGạch lát nền Viglacera N3056 (30x30cm)
27Gạch lát nền Viglacera N3054 (30x30cm) N3054 110,000đ01110,000đGạch lát nền Viglacera N3054 (30x30cm)
28Gạch lát nền Viglacera N3086 (30x30cm) N3086 đ01đGạch lát nền Viglacera N3086 (30x30cm)
29Gạch lát nền Viglacera SP306 (30x30cm) SP306 đ01đGạch lát nền Viglacera SP306 (30x30cm)
30Gạch lát nền Viglacera NP311 (30x30cm) NP311 đ01đGạch lát nền Viglacera NP311 (30x30cm)
31Gạch lát nền Viglacera N317 (30x30cm) N317 đ01đGạch lát nền Viglacera N317 (30x30cm)
32Gạch lát nền Viglacera N307 (30x30cm) N307 đ01đGạch lát nền Viglacera N307 (30x30cm)
33Gạch lát nền COTTO Viglacera D408 (40x40cm) D408 130,000đ01130,000đGạch lát nền COTTO Viglacera D408 (40x40cm)
34Gạch lát nền COTTO Viglacera D407 (40x40cm) D407 130,000đ01130,000đGạch lát nền COTTO Viglacera D407 (40x40cm)
35Gạch lát nền COTTO Viglacera D405 (40x40cm) D405 130,000đ01130,000đGạch lát nền COTTO Viglacera D405 (40x40cm)
36Gạch lát nền COTTO Viglacera D404 (40x40cm) D404 130,000đ01130,000đGạch lát nền COTTO Viglacera D404 (40x40cm)
37Gạch lát nền COTTO Viglacera D401 (40x40cm) D401 130,000đ01130,000đGạch lát nền COTTO Viglacera D401 (40x40cm)
38Gạch lát sân vườn Viglacera S1401 (40x40cm) S1401 150,000đ01150,000đGạch lát sân vườn Viglacera S1401 (40x40cm)
39Gạch lát sân vườn Viglacera S411 (40x40cm) S411 150,000đ01150,000đGạch lát sân vườn Viglacera S411 (40x40cm)
40Gạch lát sân vườn Viglacera S409 (40x40cm) S409 150,000đ01150,000đGạch lát sân vườn Viglacera S409 (40x40cm)
41Gạch lát sân vườn Viglacera S402 (40x40cm) S402 150,000đ01150,000đGạch lát sân vườn Viglacera S402 (40x40cm)
42Gạch lát sân vườn Viglacera SV402 (40x40cm) SV402 150,000đ01150,000đGạch lát sân vườn Viglacera SV402 (40x40cm)
43Gạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm) H505 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm)
44Gạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm) H504 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera H505 (50x50cm)
45Gạch lát nền Viglacera H503 (50x50cm) H503 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera H503 (50x50cm)
46Gạch lát nền Viglacera H502 (50x50cm) H502 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera H502 (50x50cm)
47Gạch lát nền Viglacera H501 (50x50cm) H501 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera H501 (50x50cm)
48Gạch lát nền Viglacera VM532 (50x50cm) VM532 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera VM532 (50x50cm)
49Gạch lát nền Viglacera KM523 (50x50cm) KM523 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera KM523 (50x50cm)
50Gạch lát nền Viglacera KM517 (50x50cm) KM517 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera KM517 (50x50cm)
51Gạch lát nền Viglacera KM516 (50x50cm) KM516 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera KM516 (50x50cm)
52Gạch lát nền Viglacera KM512 (50x50cm) KM512 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera KM512 (50x50cm)
53Gạch lát nền Viglacera KM510 (50x50cm) KM510 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera KM510 (50x50cm)
54Gạch lát nền Viglacera GM505 (50x50cm) GM505 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera GM505 (50x50cm)
55Gạch lát nền Viglacera GM502 (50x50cm) GM502 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera GM502 (50x50cm)
56Gạch lát nền Viglacera GM501 (50x50cm) GM501 123,000đ01123,000đGạch lát nền Viglacera GM501 (50x50cm)
57Gạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm) TS2-615 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm)
58Gạch lát nền Viglacera UTS-608 (60x60cm) UTS-608 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera UTS-608 (60x60cm)
59Gạch lát nền Viglacera UTS-606 (60x60cm) UTS-606 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera UTS-606 (60x60cm)
60Gạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm) TS5-604 270,000đ01270,000đGạch lát nền Viglacera TS2-615 (60x60cm)
61Gạch lát nền Viglacera UTS-605 (60x60cm) UTS-605 270,000đ01270,000đGạch lát nền Viglacera UTS-605 (60x60cm)
62Gạch lát nền Viglacera TS5-602 (60x60cm) TS5-602 270,000đ01270,000đGạch lát nền Viglacera TS5-602 (60x60cm)
63Gạch lát nền Viglacera TS5-601 (60x60cm) TS5-601 270,000đ01270,000đGạch lát nền Viglacera TS5-601 (60x60cm)
64Gạch lát nền Viglacera TS3-612 (60x60cm) TS3-612 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS3-612 (60x60cm)
65Gạch lát nền Viglacera TS2-617 (60x60cm) TS2-617 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS2-617 (60x60cm)
66Gạch lát nền Viglacera TS2-612 (60x60cm) TS2-612 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS2-612 (60x60cm)
67Gạch lát nền Viglacera TS4-617 (60x60cm) TS4-617 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera TS4-617 (60x60cm)
68Gạch lát nền Viglacera UTS-607 (60x60cm) UTS-607 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera UTS-607 (60x60cm)
69Gạch lát nền Viglacera TS3-617 (60x60cm) TS3-617 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS3-617 (60x60cm)
70Gạch lát nền Viglacera TS3-615 (60x60cm) TS3-615 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS3-615 (60x60cm)
71Gạch lát nền Viglacera TS2-610 (60x60cm) TS2-610 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS2-610 (60x60cm)
72Gạch lát nền Viglacera TS1-615 (60x60cm) TS1-615 294,000đ01294,000đGạch lát nền Viglacera TS1-615 (60x60cm)
73Gạch lát nền Viglacera TS5-636 (60x60cm) TS5-636 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera TS5-636 (60x60cm)
74Gạch lát nền Viglacera TS2-626 (60x60cm) TS2-626 309,000đ01309,000đGạch lát nền Viglacera TS2-626 (60x60cm)
75Gạch lát nền Viglacera TS2-624 (60x60cm) TS2-624 339,000đ01339,000đGạch lát nền Viglacera TS2-624 (60x60cm)
76Gạch lát nền Viglacera TS2-622 (60x60cm) TS2-622 309,000đ01309,000đGạch lát nền Viglacera TS2-622 (60x60cm)
77Gạch lát nền Viglacera TS2-621 (60x60cm) TS2-621 309,000đ01309,000đGạch lát nền Viglacera TS2-621 (60x60cm)
78Gạch lát nền Viglacera TS1-610 (60x60cm) TS1-610 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera TS1-610 (60x60cm)
79Gạch lát nền Viglacera TS2-606 (60x60cm) TS2-606 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera TS2-606 (60x60cm)
80Gạch lát nền Viglacera TS1-614 (60x60cm) TS1-614 339,000đ01339,000đGạch lát nền Viglacera TS1-614 (60x60cm)
81Gạch lát nền Viglacera TS1-617 (60x60cm) TS1-617 324,000đ01324,000đGạch lát nền Viglacera TS1-617 (60x60cm)
82Gạch lát nền Viglacera UM6604 (60x60cm) UM6604 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera UM6604 (60x60cm)
83Gạch lát nền Viglacera ECO-M603 (60x60cm) ECO-M603 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera ECO-M603 (60x60cm)
84Gạch lát nền Viglacera UM6602 (60x60cm) UM6602 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera UM6602 (60x60cm)
85Gạch lát nền Viglacera UM6601 (60x60cm) UM6601 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera UM6601 (60x60cm)
86Gạch lát nền Viglacera ECO-M625 (60x60cm) ECO-M625 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera ECO-M625 (60x60cm)
87Gạch lát nền Viglacera ECO-M622 (60x60cm) ECO-M622 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera ECO-M622 (60x60cm)
88Gạch lát nền Viglacera ECO-M621 (60x60cm) ECO-M621 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera ECO-M621 (60x60cm)
89Gạch lát nền Viglacera ECO-M605 (60x60cm) ECO-M605 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera ECO-M605 (60x60cm)
90Gạch lát nền Viglacera ECO-M602 (60x60cm) ECO-M602 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera ECO-M602 (60x60cm)
91Gạch lát nền Viglacera ECO-M601 (60x60cm) ECO-M601 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera ECO-M601 (60x60cm)
92Gạch lát nền Viglacera UB6606 (60x60cm) UB6606 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera UB6606 (60x60cm)
93Gạch lát nền Viglacera UB6604 (60x60cm) UB6604 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera UB6604 (60x60cm)
94Gạch lát nền Viglacera UB6602 (60x60cm) UB6602 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera UB6602 (60x60cm)
95Gạch lát nền Viglacera UB6601 (60x60cm) UB6601 298,000đ01298,000đGạch lát nền Viglacera UB6601 (60x60cm)
96Gạch lát nền Viglacera ECO-624 (60x60cm) ECO-624 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-624 (60x60cm)
97Gạch lát nền Viglacera ECO-605 (60x60cm) ECO-605 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-605 (60x60cm)
98Gạch lát nền Viglacera ECO-622 (60x60cm) ECO-622 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-622 (60x60cm)
99Gạch lát nền Viglacera ECO-621 (60x60cm) ECO-621 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-621 (60x60cm)
100Gạch lát nền Viglacera ECO-620 (60x60cm) ECO-620 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-620 (60x60cm)
101Gạch lát nền Viglacera ECO-604 (60x60cm) ECO-604 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-604 (60x60cm)
102Gạch lát nền Viglacera ECO-603 (60x60cm) ECO-603 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-603 (60x60cm)
103Gạch lát nền Viglacera ECO-602 (60x60cm) ECO-602 325,000đ01325,000đGạch lát nền Viglacera ECO-602 (60x60cm)
104Gạch lát nền Viglacera KT616 (60x60cm) KT616 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT616 (60x60cm)
105Gạch lát nền Viglacera KT615 (60x60cm) KT615 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT615 (60x60cm)
106Gạch lát nền Viglacera KT609 (60x60cm) KT609 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT609 (60x60cm)
107Gạch lát nền Viglacera KT608 (60x60cm) KT608 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT608 (60x60cm)
108Gạch lát nền Viglacera KT607 (60x60cm) KT607 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT607 (60x60cm)
109Gạch lát nền Viglacera KT605 (60x60cm) KT605 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT605 (60x60cm)
110Gạch lát nền Viglacera KT603 (60x60cm) KT603 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT603 (60x60cm)
111Gạch lát nền Viglacera KT602 (60x60cm) KT602 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT602 (60x60cm)
112Gạch lát nền Viglacera KT601 (60x60cm) KT601 225,000đ01225,000đGạch lát nền Viglacera KT601 (60x60cm)
113Gạch lát nền Viglacera KB611 (60x60cm) KB611 204,000đ01204,000đGạch lát nền Viglacera KB611 (60x60cm)
114Gạch lát nền Viglacera KB605 (60x60cm) KB605 204,000đ01204,000đGạch lát nền Viglacera KB605 (60x60cm)
115Gạch lát nền Viglacera KB603 (60x60cm) KB603 204,000đ01204,000đGạch lát nền Viglacera KB603 (60x60cm)
116Gạch lát nền Viglacera KB602 (60x60cm) KB602 204,000đ01204,000đGạch lát nền Viglacera KB602 (60x60cm)
117Gạch lát nền Viglacera KB601 (60x60cm) KB601 204,000đ01204,000đGạch lát nền Viglacera KB601 (60x60cm)
118Gạch lát nền Viglacera DN817 (80x80 cm) DN817 380,000đ01380,000đGạch lát nền Viglacera DN817 (80x80 cm)
119Gạch lát nền Viglacera DN815 (80x80 cm) DN815 380,000đ01380,000đGạch lát nền Viglacera DN815 (80x80 cm)
120Gạch lát nền Viglacera TS2-812 (80x80 cm) TS2-812 398,000đ01398,000đGạch lát nền Viglacera TS2-812 (80x80 cm)
121Gạch lát nền Viglacera TS3-817 (80x80 cm) TS3-817 380,000đ01380,000đGạch lát nền Viglacera TS3-817 (80x80 cm)
122Gạch lát nền Viglacera TS3-815 (80x80 cm) TS3-815 380,000đ01380,000đGạch lát nền Viglacera TS3-815 (80x80 cm)
123Gạch lát nền Viglacera UB8808 (80x80 cm) UB8808 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera UB8808 (80x80 cm)
124Gạch lát nền Viglacera UB8806 (80x80 cm) UB8806 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera UB8806 (80x80 cm)
125Gạch lát nền Viglacera UB8804 (80x80 cm) UB8804 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera UB8804 (80x80 cm)
126Gạch lát nền Viglacera UB8802 (80x80 cm) UB8802 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera UB8802 (80x80 cm)
127Gạch lát nền Viglacera UB8801 (80x80 cm) UB8801 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera UB8801 (80x80 cm)
128Gạch lát nền Viglacera ECO-S821 (80x80 cm) ECO-S821 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera ECO-S821 (80x80 cm)
129Gạch lát nền Viglacera ECO-S820 (80x80 cm) ECO-S820 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera ECO-S820 (80x80 cm)
130Gạch lát nền Viglacera ECO-S802 (80x80 cm) ECO-S802 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera ECO-S802 (80x80 cm)
131Gạch lát nền Viglacera ECO-S801 (80x80 cm) ECO-S801 381,000đ01381,000đGạch lát nền Viglacera ECO-S801 (80x80 cm)
132Gạch lát nền Viglacera ECO-824 (80x80 cm) ECO-824 422,000đ01422,000đGạch lát nền Viglacera ECO-824 (80x80 cm)
133Gạch lát nền Viglacera ECO-822 (80x80 cm) ECO-822 422,000đ01422,000đGạch lát nền Viglacera ECO-822 (80x80 cm)
134Gạch lát nền Viglacera ECO-821 (80x80 cm) ECO-821 422,000đ01422,000đGạch lát nền Viglacera ECO-821 (80x80 cm)
135Gạch lát nền Viglacera ECO-805 (80x80 cm) ECO-805 422,000đ01422,000đGạch lát nền Viglacera ECO-805 (80x80 cm)
136Gạch lát nền Viglacera ECO-803 (80x80 cm) ECO-803 422,000đ01422,000đGạch lát nền Viglacera ECO-803 (80x80 cm)
137Gạch lát nền Viglacera ECO-802 (80x80 cm) ECO-802 422,000đ01422,000đGạch lát nền Viglacera ECO-802 (80x80 cm)
138Gạch ốp tường Viglacera B4592 (30x45 cm) B4592 146,000đ01146,000đGạch ốp tường Viglacera B4592 (30x45 cm)
139Gạch ốp tường Viglacera B4592 (30x45 cm) B4591 135,000đ01135,000đGạch ốp tường Viglacera B4592 (30x45 cm)
140Gạch ốp tường Viglacera B4586 (30x45 cm) B4586 146,000đ01146,000đGạch ốp tường Viglacera B4586 (30x45 cm)
141Gạch ốp tường Viglacera B4585 (30x45 cm) B4585 135,000đ01135,000đGạch ốp tường Viglacera B4585 (30x45 cm)
142Gạch ốp tường Viglacera B4556 (30x45 cm) B4556 146,000đ01146,000đGạch ốp tường Viglacera B4556 (30x45 cm)
143Gạch ốp tường Viglacera B4555 (30x45 cm) B4555 135,000đ01135,000đGạch ốp tường Viglacera B4555 (30x45 cm)
144Gạch ốp tường Viglacera B4554 (30x45 cm) B4554 146,000đ01146,000đGạch ốp tường Viglacera B4554 (30x45 cm)
145Gạch ốp tường Viglacera B4553 (30x45 cm) B4553 135,000đ01135,000đGạch ốp tường Viglacera B4553 (30x45 cm)
146Gạch ốp tường Viglacera B4504 (30x45 cm) B4504 146,000đ01146,000đGạch ốp tường Viglacera B4504 (30x45 cm)
147Gạch ốp tường Viglacera B4503 (30x45 cm) B4503 135,000đ01135,000đGạch ốp tường Viglacera B4503 (30x45 cm)
148Gạch ốp tường Viglacera UB3604A (30 x 60 cm) UB3604A 220,000đ01220,000đGạch ốp tường Viglacera UB3604A (30 x 60 cm)
149Gạch ốp tường Viglacera UB3604 (30 x 60 cm) UB3604 220,000đ01220,000đGạch ốp tường Viglacera UB3604  (30 x 60 cm)
150Gạch ốp tường Viglacera UB3603 (30 x 60 cm) UB3603 220,000đ01220,000đGạch ốp tường Viglacera UB3603  (30 x 60 cm)
151Gạch ốp tường Viglacera UB3602A (30 x 60 cm) UB3602A 220,000đ01220,000đGạch ốp tường Viglacera UB3602A  (30 x 60 cm)
152Gạch ốp tường Viglacera UB3602 (30 x 60 cm) UB3602 220,000đ01220,000đGạch ốp tường Viglacera UB3602 (30 x 60 cm)
153Gạch ốp tường Viglacera UB3601 (30 x 60 cm) UB3601 220,000đ01220,000đGạch ốp tường Viglacera UB3601 (30 x 60 cm)
154Gạch ốp tường Viglacera KQ3615 (30 x 60 cm) KQ3615 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KQ3615 (30 x 60 cm)
155Gạch ốp tường Viglacera KQ3612 (30 x 60 cm) KQ3612 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KQ3612 (30 x 60 cm)
156Gạch ốp tường Viglacera KQ3611 (30 x 60 cm) KQ3611 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KQ3611 (30 x 60 cm)
157Gạch ốp tường Viglacera KQ3604 (30 x 60 cm) KQ3604 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KQ3604 (30 x 60 cm)
158Gạch ốp tường Viglacera KQ3603 (30 x 60 cm) KQ3603 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KQ3603 (30 x 60 cm)
159Gạch ốp tường Viglacera 3654 (30 x 60 cm) 3654 243,000đ01243,000đGạch ốp tường Viglacera 3654 (30 x 60 cm)
160Gạch ốp tường Viglacera ECO 3604 (30 x 60 cm) ECO3604 01Gạch ốp tường Viglacera ECO 3604 (30 x 60 cm)
161Gạch ốp tường Viglacera M3602 (30 x 60 cm) M3602 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera M3602 (30 x 60 cm)
162Gạch ốp tường Viglacera M3652 (30 x 60 cm) M3652 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera M3652 (30 x 60 cm)
163Gạch ốp tường Viglacera 36043 (30 x 60 cm) 3604 01Gạch ốp tường Viglacera 36043 (30 x 60 cm)
164Gạch ốp tường Viglacera KT3672A (30 x 60 cm) KT3672A 243,000đ01243,000đGạch ốp tường Viglacera KT3672A (30 x 60 cm)
165Gạch ốp tường Viglacera KT3672 (30 x 60 cm) KT3672 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3672 (30 x 60 cm)
166Gạch ốp tường Viglacera 3603 (30 x 60 cm) 3603 01Gạch ốp tường Viglacera 3603  (30 x 60 cm)
167Gạch ốp tường Viglacera KT3652 (30 x 60 cm) KT3652 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3652 (30 x 60 cm)
168Gạch ốp tường Viglacera KT3651 (30 x 60 cm) KT3651 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3651 (30 x 60 cm)
169Gạch ốp tường Viglacera KT3648 (30 x 60 cm) KT3648 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3648 (30 x 60 cm)
170Gạch ốp tường Viglacera KT3647 (30 x 60 cm) KT3647 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3647 (30 x 60 cm)
171Gạch ốp tường Viglacera KT3645 (30 x 60 cm) KT3645 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3645 (30 x 60 cm)
172Gạch ốp tường Viglacera KT3643 (30 x 60 cm) KT3643 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3643 (30 x 60 cm)
173Gạch ốp tường Viglacera BS3642 (30 x 60 cm) BS3642 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera BS3642 (30 x 60 cm)
174Gạch ốp tường Viglacera KT3641 (30 x 60 cm) KT3641 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3641 (30 x 60 cm)
175Gạch ốp tường Viglacera KT3622 (30 x 60 cm) KT3622 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3622 (30 x 60 cm)
176Gạch ốp tường Viglacera KT3621 (30 x 60 cm) KT3621 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3621 (30 x 60 cm)
177Gạch ốp tường Viglacera KT3602 (30 x 60 cm) KT3602 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3602 (30 x 60 cm)
178Gạch ốp tường Viglacera KT3601 (30 x 60 cm) KT3601 210,000đ01210,000đGạch ốp tường Viglacera KT3601 (30 x 60 cm)
179Gạch ốp tường Viglacera F3600 (30 x 60 cm) F3600 173,000đ01173,000đGạch ốp tường Viglacera F3600 (30 x 60 cm)
180Gạch ốp tường Viglacera UM3606A (30 x 60 cm) UM3606A đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3606A (30 x 60 cm)
181Gạch ốp tường Viglacera UM3606 (30 x 60 cm) UM3606 đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3606 (30 x 60 cm)
182Gạch ốp tường Viglacera UM3605 (30 x 60 cm) UM3605 đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3605 (30 x 60 cm)
183Gạch ốp tường Viglacera UM3604A (30 x 60 cm) UM3604A đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3604A (30 x 60 cm)
184Gạch ốp tường Viglacera UM3604 (30 x 60 cm) UM3604 đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3604 (30 x 60 cm)
185Gạch ốp tường Viglacera UM3603 (30 x 60 cm) UM3603 đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3603 (30 x 60 cm)
186Gạch ốp tường Viglacera UM3602A (30 x 60 cm) UM3602A đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3602A (30 x 60 cm)
187Gạch ốp tường Viglacera UM3602 (30 x 60 cm) UM3602 đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3602 (30 x 60 cm)
188Gạch ốp tường Viglacera UM3601 (30 x 60 cm) UM3601 đ01đGạch ốp tường Viglacera UM3601 (30 x 60 cm)
189Gạch ốp tường Viglacera BS3618A (30 x 60 cm) BS3618A 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3618A (30 x 60 cm)
190Gạch ốp tường Viglacera BS3618 (30 x 60 cm) BS3618 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3618 (30 x 60 cm)
191Gạch ốp tường Viglacera BS3617 (30 x 60 cm) BS3617 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3617 (30 x 60 cm)
192Gạch ốp tường Viglacera BS3616A (30 x 60 cm) BS3616A 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3616A (30 x 60 cm)
193Gạch ốp tường Viglacera BS3616 (30 x 60 cm) BS3616 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3616 (30 x 60 cm)
194Gạch ốp tường Viglacera BS3615 (30 x 60 cm) BS3615 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3615 (30 x 60 cm)
195Gạch ốp tường Viglacera BS3606 (30 x 60 cm) BS3606 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3606 (30 x 60 cm)
196Gạch ốp tường Viglacera BS3605 (30 x 60 cm) BS3605 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3605 (30 x 60 cm)
197Gạch ốp tường Viglacera BS3604 (30 x 60 cm) BS3604 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3604 (30 x 60 cm)
198Gạch ốp tường Viglacera BS3603 (30 x 60 cm) BS3603 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3603 (30 x 60 cm)
199Gạch ốp tường Viglacera BS3602 (30 x 60 cm) BS3602 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3602 (30 x 60 cm)
200Gạch ốp tường Viglacera BS3601 (30 x 60 cm) BS3601 218,000đ01218,000đGạch ốp tường Viglacera BS3601 (30 x 60 cm)
201Gạch ốp tường Viglacera GW3627 (30 x 60 cm) GW3627 279,000đ01279,000đGạch ốp tường Viglacera GW3627 (30 x 60 cm)
202Gạch ốp tường Viglacera GW3626 (30 x 60 cm) GW3626 279,000đ01279,000đGạch ốp tường Viglacera GW3626 (30 x 60 cm)
203Gạch ốp tường Viglacera GW3622 (30 x 60 cm) GW3622 279,000đ01279,000đGạch ốp tường Viglacera GW3622 (30 x 60 cm)
204Gạch ốp tường Viglacera GW3621 (30 x 60 cm) GW3621 279,000đ01279,000đGạch ốp tường Viglacera GW3621 (30 x 60 cm)
205Gạch ốp tường Viglacera GW3617 (30 x 60 cm) GW3617 279,000đ01279,000đGạch ốp tường Viglacera GW3617 (30 x 60 cm)
206Gạch ốp tường Viglacera GW3616 (30 x 60 cm) GW3616 279,000đ01279,000đGạch ốp tường Viglacera GW3616 (30 x 60 cm)
207Gạch ốp tường Viglacera GW3612 (30 x 60 cm) GW3612 đ01đGạch ốp tường Viglacera GW3612 (30 x 60 cm)
208Gạch ốp tường Viglacera GW3611 (30 x 60 cm) GW3611 đ01đGạch ốp tường Viglacera GW3611 (30 x 60 cm)
209Gạch ốp tường Viglacera GW3607 (30 x 60 cm) GW3607 đ01đGạch ốp tường Viglacera GW3607 (30 x 60 cm)
210Gạch ốp tường Viglacera GW3606 (30 x 60 cm) GW3606 đ01đGạch ốp tường Viglacera GW3606 (30 x 60 cm)
211Gạch ốp tường Viglacera GW3602 (30 x 60 cm) GW3602 đ01đGạch ốp tường Viglacera GW3602 (30 x 60 cm)
212Gạch ốp tường Viglacera GW3601 (30 x 60 cm) GW3601 đ01đGạch ốp tường Viglacera GW3601 (30 x 60 cm)
213Gạch ốp tường Viglacera KT3637 (30 x 60 cm) KT3637 đ01đGạch ốp tường Viglacera KT3637  (30 x 60 cm)
214Gạch ốp tường Viglacera KT3636 (30 x 60 cm) KT3636 đ01đGạch ốp tường Viglacera KT3636 (30 x 60 cm)
215Gạch ốp tường Viglacera F3626 (30 x 60 cm) F3626 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3626 (30 x 60 cm)
216Gạch ốp tường Viglacera F3625 (30 x 60 cm) F3625 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3625 (30 x 60 cm)
217Gạch ốp tường Viglacera F3624 (30 x 60 cm) F3624 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3624 (30 x 60 cm)
218Gạch ốp tường Viglacera F3623 (30 x 60 cm) F3623 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3623 (30 x 60 cm)
219Gạch ốp tường Viglacera F3622 (30 x 60 cm) F3622 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3622 (30 x 60 cm)
220Gạch ốp tường Viglacera 3602 (30 x 60 cm) 3602 01Gạch ốp tường Viglacera 3602 (30 x 60 cm)
221Gạch ốp tường Viglacera F3607 (30 x 60 cm) F3607 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3607  (30 x 60 cm)
222Gạch ốp tường Viglacera F3602 (30 x 60 cm) F3602 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3602  (30 x 60 cm)
223Gạch ốp tường Viglacera F3601(30 x 60 cm) F3601 đ01đGạch ốp tường Viglacera F3601(30 x 60 cm)
224Ngói lợp Viglacera R06 R06 25,000đ0125,000đNgói lợp Viglacera R06
225Ngói lợp Viglacera R03 R03 25,000đ0125,000đNgói lợp Viglacera R03
226Ngói lợp Viglacera R01 R01 25,000đ0125,000đNgói lợp Viglacera R01
227Ngói lợp Viglacera R08 R08 25,000đ0125,000đNgói lợp Viglacera R08
228Ngói lợp Viglacera R09 R09 25,000đ0125,000đNgói lợp Viglacera R09
229Ngói lợp 2 sóng Viglacera Q06 Q06 30,000đ0130,000đNgói lợp 2 sóng Viglacera Q06
230Ngói lợp 2 sóng Viglacera Q08 Q08 30,000đ0130,000đNgói lợp 2 sóng Viglacera Q08
231Ngói lợp 2 sóng Viglacera Q03 Q03 30,000đ0130,000đNgói lợp 2 sóng Viglacera Q03
232Ngói lợp 2 sóng Viglacera Q09 Q09 30,000đ0130,000đNgói lợp 2 sóng Viglacera Q09
233Ngói lợp 2 sóng Viglacera Q12 Q12 30,000đ0130,000đNgói lợp 2 sóng Viglacera Q12
234Ngói lợp Viglaceara S12 S12 45,000đ0145,000đNgói lợp Viglaceara S12
235Ngói lợp Viglacera S09 S09 45,000đ0145,000đNgói lợp Viglacera S09
236Ngói lợp Viglacera S03 S03 45,000đ0145,000đNgói lợp  Viglacera S03
* Ghi chú - Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tại nội thành Việt Nam. Báo giá áp dụng tại khu vực Việt Nam và một số tỉnh lân cận - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Viglacera chính hãng 100%. Đều mới và áp dụng bảo hành chính hãng bởi Viglacera - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 7 năm 2024. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang